Volltext-Downloads (blau) und Frontdoor-Views (grau)
  • search hit 2 of 2
Back to Result List

Hoe burgemeesters leren na een crisis

  • Hoe belangrijk achten burgemeesters het initiëren van leerprocessen na afloop van een crisis? En waar hangen deze keuzes mee samen? In maart 2019 publiceerde het internationale wetenschappelijke tijdschrift Safety Science een artikel van Wout Broekema, Jan Porth, Trui Steen en René Torenvlied over de leeractiviteiten van burgemeesters na afloop van een crisis. Hieronder bespreken wij enkele bevindingen van het onderzoek. De resultaten zijn gebaseerd op een statistische analyse van de gegevens uit een enquête die is afgenomen onder alle Nederlandse burgemeesters in het najaar van 2015.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar

Statistics

frontdoor_oas
Metadaten
Author:Wout Broekema, Jan Porth, Trui Steen, René Torenvlied
URL:https://www.burgemeesters.nl/system/files/BB92_0.pdf
Parent Title (Other Language):Burgemeestersblad
Volume:24
Document Type:Article
Language:Other Language
Year of Completion:2019
Publishing Institution:Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung
Contributing Corporation:Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Release Date:2019/05/17
Issue:92
Pagenumber:2
First Page:17
Last Page:18
Access Rights:Frei zugänglich
Licence (German):License LogoUrhG – es gilt deutsches Urheberrecht